OMC

Politika zasebnosti

Zaštita osobnih podataka

Tvrtka OMC d. o. o., e-adresa: info@omc.si, jest voditelj obrade osobnih podataka za internetsku stranicu okenske-police.si.

OMC d. o. o. obvezuje se da će proslijeđene osobne podatke štititi sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1). Svi proslijeđeni podaci obrađivat će se strogo povjerljivo i u svrhu za koju su proslijeđeni.

OMC d. o. o. obrađuje i pohranjuje osobne podatke pojedinca za postizanje svrhe za koju ih je pojedinac proslijedio:
– slanje upita na internetskoj stranici.

Kod obrade izravno i neizravno proslijeđenih podataka obvezuje nas Zakon o zaštiti osobnih podataka kojim su definirana prava, obveze, načela i mjere za sprječavanje neustavnih, nezakonitih i neopravdanih zadiranja u privatnost i dostojanstvo pojedinca prilikom obrade osobnih podataka. Osnovu za prikupljanje osobnih podataka predstavlja obrazac na internetskoj stranici u koji stranka upisuje podatke koji su potrebni za komunikaciju.

OMC d. o. o. pohranjuje sljedeće osobne podatke u svrhu slanja e-novosti:
ime, prezime, adresa e-pošte, telefon.

OMC d. o. o. se obvezuje da podatke neće prosljeđivati trećim osobama, niti izvan EU-a, EGP-a i međunarodnim organizacijama na tom području, osim ako je to u skladu s valjanim zakonom. Za vrijeme upravljanja osobnim podacima, pojedinac ima pravo pristupa, kopiranja, nadopune, ispravka, blokiranja i brisanja osobnih podataka u zbirci podataka sukladno valjanom zakonu.

OMC d. o. o. će štititi proslijeđene podatke i sprječavati njihovu zlouporabu. Osobni podaci upotrebljavat će se samo u svrhe za koje je korisnik dao svoju suglasnost. OMC d. o. o. se obvezuje da će prikupljene podatke pohraniti samo onoliko vremena koliko će biti potrebno za postizanje svrhe za koju su bili prikupljeni.

Nakon prestanka potrebe za upravljanjem osobnih podataka, odnosno na temelju pismenog opoziva korisnika (na e-adresu info@omc.si) podaci se brišu, odnosno uništavaju se nosači podataka.

Korisnici imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti izmjenu, odnosno brisanje svojih osobnih podataka putem e-adrese info@omc.si. Podaci će biti izbrisani u najkraćem mogućem roku.

Zlouporaba podataka

Obvezujemo se da ćemo štititi vaše osobne podatke sukladno GDPR-u. Ako dođe do zlouporabe podataka, o tome ćemo vas obavijestiti na vašu adresu e-pošte u najkraćem mogućem roku, ali ne dulje od 72 sata od utvrđivanja zlouporabe.

Odgovornost

Internetska stranica je postavljena i održavana s najvećom mogućom mjerom brižnosti. Unatoč tomu, info@omc.si ne jamči za ažurnost, točnost ili ispravnost svih informacija na stranici. Sve informacije mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.